ارتباطات تجاری بین المللی

International Business Communication

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم ۷۵۰۰
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

برنامه ی آموزشی کارشناسی ارشد این رشته متمرکز بر روابط بین سازمان و مشتریان و شرکای تجاری خود از طریق فرآیندهای ارتباطی و بازاریابی است.برنامه ی اصلی درسی این رشته شناخت و مرتبط ساختن مشتریان و داده ها و‌اطلاعات مربوط به آنان با مدیریت استراتژی تجاری و بازاریابی بین المللی و ارتباطات بازاریابی است.شما هم چنین به یادگیری مهارت های ارتباطاتی به زبان انگلیسی خواهید پرداخت تا بتوانید به طور موثر در ایجاد روابط و ارتباطات در بازارها و فرهنگ ها شرکت کنید.

رشته‌های مرتبط

سایر رشته‌‌ها

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور