مدیریت بازرگانی و علوم داده ها

Business Administration and Data Science

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم ۷۵۰۰
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

این برنامه منحصر به فرد مهارت های تحلیلی را با شناخت داده های مرتبط با کسب و کار ترکیب می کند. از طریق این ترکیب یاد می گیرید که چگونه از تئوری ها ، مدل ها و ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کنید تا رویکردهای عملی مناسبی را با تکیه بر بسترهای مبتنی بر واقعیت و با بهره گیری از امکانات بصری ، متن وپیش بینی تحلیلی ، اتخاذ کنید.

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور