مدیریت بازرگانی و نوآوری در مراقبت های بهداشتی

Business Administration and Innovation in Health Care

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم ۷۵۰۰
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

با آگاهی کامل از چالش هایی که سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان با آن روبرو هستند ، می آموزید چگونه نوآوری های مراقبت های بهداشتی را از نظر تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مهارت های عملی را برای طراحی و اجرای آنها توسعه دهید.

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور