مطالعات تجارت و توسعه

Business and Development Studies

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم ۷۵۰۰
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

شما در این برنامه ی تحصیلی می آموزید که تعامل بین تجارت بین المللی و توسعه اقتصادی را با تمرکز جدی بر کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور تحلیل کنید. این امر سبب می شود تا شما بتوانید با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و فرهنگی ، در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور فعالیت و مدیریت کنید. علاوه بر این ، شما مهارت نوشتاری خود را در زبان انگلیسی را به طورمجزا و آکادمیک تقویت خواهید کردو همچنین مهارت های شفاهی خود را درزبان های فرانسه ، آلمانی یا اسپانیایی گسترش می دهید.

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور