اقتصاد و دارایی کاربردی

Applied Economics and Finance

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم ۷۵۰۰
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

شما با محرک های اقتصادی را که باعث حرکت و رشد شرکت ها می شود آشنا خواهید شد و نحوه ی بکارگیری ابزارهای مالی و اقتصاد سنجی را برای تصمیم گیری مالی را فرا می گیرید. با استفاده از این مهارت ها می توانید بینش تحلیلی را ارائه دهید که این عمل ،شرکت ها را قادربه کسب سود و موقعیت در محیط بین المللی و اقتصادی می سازد.

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور