علوم کامپیوتر + بیولوژی مولکولی

Computer Science + Molecular Biology

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم 4350 تا 9000
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

برنامه کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر + بیولوژی مولکولی مهارت هایی برای سازماندهی ، مدیریت و برنامه ریزی پروژه های توسعه سیستم بوسیله ابزاری مانند نرم افزارها را در شما پرورش خواهد داد ، به ویژه در مواردی که توسعه و کاربرد مدل ها و متدهای بیولوژیکی مولکولی بسیار حائز اهمیت باشند ، به عنوان مثال در صنعت داروسازی و بیوتکنولوژی.

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور