مطالعات بازرگانی + مطالعات توسعه بین المللی

Business Studies + International Development Studies

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم 4350 تا 9000
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

برنامه کارشناسی ارشد مطالعات بازرگانی + مطالعات توسعه بین المللی ، به شما در کسب دانش ، مهارت و تخصص در زمینه های سازماندهی ، ریاست ، نوآوری و سودسازی مرتبط با شرکت ها ، تجارت و فرهنگ تولید در کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

رشته‌های مرتبط

سایر رشته‌‌ها

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور