مدیریت عمومی و سیاست بین المللی

International Public Administration and Politics

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم 4350 تا 9000
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

برنامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و سیاست بین المللی، دانش و بینش کاملی را در مورد چگونگی تدوین و اجرای سیاست های عمومی در سطوح مختلف منطقه ای به شما ارائه می دهد. تمرکز این رشته بر تعامل بین سیاست و مدیریت عمومی، و تعامل بین سطوح مختلف حاکمیت در سیاست گذاری است.

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور