مطالعات ارتباطات + مواجهه فرهنگی

Communication Studies + Cultural Encounters

مهلت ثبت‌نام

پاییز Jan 15

هر ترم 4350 تا 9000
طول دوره 2 سال

درباره رشته

شرایط پذیرش

مهلت ثبت‌نام

برنامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات ارتباطات + مواجهه فرهنگی ، مبنای گسترده ای را برای مشارکت در برنامه ریزی و توسعه مواد ارتباطی و فرآیندهای ارتباطی با اهداف مختلف فراهم می کند: همکاری های چند ملیتی و متقابل فرهنگی ، روزنامه نگاری و نشر فرهنگ و همچنین همکاری برای توسعه کاری سازمان ها و کارمندان.

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور