دانشگاه بوراس

دانشگاه بوراس یک نهاد دولتی است. دولت از طریق دانشگاه ها و کالج های دانشگاهی فرصت های تحصیلات عالی و تحقیق در سوئد را فراهم می کند. این دانشگاه توسط یک هیئت مدیره اداره می شود. رئیس این نهاد، معاون آموزشی است که مسئولیت فعالیت های روزمره دانشگاه را بر عهده دارد. وظایف مقامات دولتی با دستورالعمل های اختصاصی صادر شده توسط دولت سوئد تعیین می شود. این دستورالعمل ها همچنین میزان بودجه ای را که دانشگاه در اختیار دارد مشخص می کنند. به منظور ارزیابی بودجه ای که دانشگاه برای انجام فعالیت های خود از دولت دریافت می کند ، هر ساله دانشگاه باید گزارشی سالانه به دولت ارسال کند که حاوی اطلاعاتی در مورد هزینه ها ، درآمد و نتایج است. سایر اسناد مهم این دانشگاه شامل پیشنهاد بودجه ، که در آن دانشگاه میزان بودجه مورد نیاز برای اجرای عملیات خود را پیشنهاد می کند - و قوانین رویه ای ، که در دانشگاه به عنوان قوانین سازمانی و رویه هیئت مدیره شناخته می شوند. از جمله اینکه ، این قوانین سازمان دانشگاه و نحوه و تصمیم گیری توسط آنها را مشخص می کند.

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور